Medeltidsveckan i Visby

Medeltidsveckan i Visby har blivit något av en sommarlovsinstitution, åtminstone på Gotland. Arrangemanget, som numera brukar locka omkring 40 000 besökare, har hållits sedan 1984 och utsågs så sent som 2015 till årets turistmål i Sverige. Eftersom medeltidsveckan omfattar omkring 500 evenemang är det svårt att förklara vad det hela handlar om, utan att använda en väldigt generell term som just medeltiden. Staden Visby har medeltida anor och det är ingen slump att just detta medeltidsevent är Skandinaviens största. Veckan har något att erbjuda allt från barnfamiljer till festglada lajvare och människor med ett stort specialintresse för medeltiden.

Medeltidsveckan och bidragen

Gotlands medeltidsvecka får sänkt stöd från regionstyrelsen men många av de årligen återkommande, och för nästa sommar helt nya, arrangemangen är fria att söka stöd på egen hand. Battle of Visby är ett återkommande event som försöker återskapa strider som hölls i samband med brandskattningen av Visby 1361. På Gotland har det sedan länge förts en diskussion kring hur medeltidsveckan ska kunna bidra till att stärka regionens varumärke. Även om man dragit ner bidragen så handlar det fortfarande om ett stöd på flera hundra tusen kronor som kommer att betalas ut under vart och ett av de tre kommande åren. Det är ganska mycket pengar för en liten region som Gotland.

Från historiskt återskapande till lättsam maskerad

Medeltidsveckan har både seriösa och lekfulla sidor. Vissa arrangemang är historiskt korrekta och anordnas av historiker. Många medeltidsentusiaster har lagt ner hundratals timmar på kläder, skor och annan utrustning medan andra ser veckan som lättsam maskerad som inte har särskilt mycket med medeltiden att göra. Visbysommaren är full av publikdragande evenemang och medeltidsveckan kommer så sent i augusti att den brukar markera slutet på säsongen för många av Visbys krögare. För flera av dem gör veckan varken till eller från och för andra är den mycket viktig för årsomsättningen. Medeltidsveckans besökare tenderar att dra sig till utskänkningsställen som kan erbjuda en genuint medeltida miljö. Som till exempel Kapitelhusgården eller Bistra Haren.

news