Engelbrektsupproret

Engelbrektsupproret var en protest mot kungen Erik av Pommern av Kalmarunionen som regerade då och uppropet varade mellan år 1434–1436. Uppropet berodde på att skatterna var alldeles för höga och tillslut så orkade inte folket med. I Dalarna började uppropet men spred sig ner till Mellan Sverige vilket vad Svealand och Götaland. Uppropet leddes av en man vars namn är Engelbrekt Engelbrektsson och som senare valdes till rikshövitsman. Uppropet förde många goda saker med sig bland annat Kalmarunionens upplösande och den dåvarande kung Erik av Pommerns avsättande. Engelbrekt Engelbrektsson kallas frälsningsmannen.

Upprop och missnöje

Modell_till_statyn_över_Engelbrekt_Engelbrektsson_i_Örebro_(ur_Svenska_Familj-Journalen) (1)Allt började med att de boende inte var nöjda med fogden Jens Eriksen i Västerås och därför marscherade man för att få Kung Erik att avsätta fogden. Det skedde ingen förändring då riksrådet inte ville göra något åt saken. Ett år senare var läget fortfarande oförändrat vilket ledde till att folket började tröttna och det uppstod våldsaktioner. Borgen Borganäs intogs och även fogdens borg blev intagen, inte fören då fick Jens Eriksen avgå från sin tjänst. Fogden fick sin ersättare av Hans von Eberstein men folket ville att Jens Eriksen skulle ställas inför rätta. Protesterna fortsatte och tillslut fick folket nog och brände ner både Borganäs och Köpingshus samt att Västerås intogs. Nu började resterande folket ställa sig bakom uppropet i form av storman från hela landet. Stockholm var härnäst på tur att bli intaget vilket lyckades. Uppropet fortsatte i stark styrka och med vinster dock tog det stopp vid Stäkeholms slott men styrkorna fortsatte att belägra slott efter slott enda tills de nådde Danmark. I Halmstad så stannade Engelbrekt upp och slöt ett avtal om vapenvila varav han sen drog tillbaka sina styrkor till Sverige. Väl tillbaka i Sverige förhandlades det fram vapenstillestånd under ett år, Engelbrekt fick även namnet rikshövitsman av kungen. Dock var inte allt frid och fröjd då skatterna fortfarande var oförändrade och efter att kung Erik satt både norrmän och danskar i tre av slotten: Stockholm, Nyköping och Kalmar så blev det uppror igen där kungen gavs två veckor på sig att ställa allt tillrätta. Engelbrekt red direkt efter till Stockholm som intogs och efter fler belägringar av Blekinge, Laholm, Halmstad och Varberg fortsatte resan till Älvsborgs slott där det beslöts att kungen fick behålla slottet men ej länet. Engelbrekts död skedde år 1436 i Örebro och genom att han fick en yxa i halsen av Måns Bengtsson vars far han hade haft en tvist med tidigare. Det pratas på 1800-talet om svensk fred i 200 år och den sista mannen som stupade i strid sägs vara Berndt Storm som stupade 1814. Denna fred kan Engelbrektupplopet ligga bakom.

Ett informativt upprop

Det är en lång och mäktig historia om hur Engelbrektsupproret gick till och det är väldigt informationsrikt. Huvudsyftet var att få kung Erik av Pommern att styra riket enligt kungaförsäkran. Att både rådet och kungen skulle samtala och tillslut komma överens om skattpriset där både partierna kan vara nöjda. Man ville ha en rättslig prövning av de fogdar som ansågs ha agerat fel mot folket samt att bönderna skulle få sänkt skatt. Det som Engelbrekt lyckades med var att avsätta kung Erik och göra en bonde till marsk, Engelbrekt själv valdes till rikshövitsman och Kalmarunionen upplöstes tillslut. Det var en stor belägring som skedde i och med upploppet då det fick folk från Dalarna, Svealand och Götaland att delta. Engelbrekt red över hela Sverige och belägrade slott efter slott samt gick även in i Danmark för att säkerställa att avtalet följdes. Hans död skedde år och blev en yxa i nacken efter att ha mött en gammal fiende i Örebro.

news